DOWNLOADS:

 Huishoudelijk reglement
 
 Reglement wijkbudget
 
 Statuten van de vereniging
 
 Akte van statutenwijziging
 
 Reglement vergoedingen
 
 Reglement Huurdersparticipatie
 

  © 2011, Schrijftafel