Wat is Bewonersparticipatie?

In het kort gezegd kan bewonersparticipatie worden omschreven als deelnemen in het woonproces door de bewoners/huurders. Eenvoudig gezegd is het woonproces: het leveren van woongenot door de verhuurder (WOONopMAAT) en het consumeren van woongenot door u als huurder.

Bewonersparticipatie is op te delen in drie lagen.

Uw deelname in het woonproces is te genieten van de woning.
Opmerkingen inzake mankementen aan de woning, het schoonmaken van portieken e.d. en klachten met betrekking tot de woonomgeving kunt u melden aan WOONopMAAT:

 • Telefonisch: 0900 256 0100 (€ 0,05 per minuut)
 • Via e-mail: post@woonopmaat.nl
 • Via de woonwinkels: Beverwijk, Stationsplein 2A en Heemskerk, Maerelaan 15A

  Mankementen die op kosten van WOONopMAAT worden hersteld vindt u in het Onderhouds-ABC. Dit onderhouds-ABC kunt u ook krijgen via de balie van WOONopMAAT (Jan Ligthartstraat 5) en via de woonwinkels als u geen internet-aansluiting heeft.

  Als er mankementen aan de woning zijn, die vaker voorkomen in het complex waarin u woont of er zijn wensen die het woongenot kunnen verbeteren in het complex dan kan de bewonerscommissie of de contactpersoon in overleg met de verhuurder afspraken maken over:

 • Onderhoudsplannen
 • Woningverbetering
 • Overlast in brede zin

  Een complex is een groep woningen die financieel, administratief, qua bouwwijze of anderszins een eenheid vormen. Een flatgebouw is hiervan een voorbeeld maar het kan ook alle woningen in één straat zijn.

  Wijkinformatiebijeenkomsten (Wib) vinden twee keer per jaar plaats per wijk.
  Vijf wijken in Beverwijk/Wijk aan Zee en Heemskerk.

  Informatie-uitwisseling met WoonopMaat inzake beheer, onderhoud, onderhoudsbegroting, wijkplannen t.a.v. leefbaarheid en veiligheid van de woon-omgeving op uitvoerend niveau.

  Informatie-uitwisseling en overleg met het Huurdersplatform inzake de participatie.

  De Vereniging Huurdersplatform WOONopMAAT is een zelfstandige en onafhankelijke vereniging van huurders.
  Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen, in de ruimste zin van het woord, van de huurders van Stichting WOONopMAAT.
  Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Te functioneren als huurdersorganisatie zoals is bedoeld in de wet op het overleg huurder verhuurder en in verband daarmee in overleg te treden met WOONopMAAT;
 • Het zich actief op de hoogte stellen van hetgeen leeft bij de bewoners en de door die bewoners gevormde bewonerscommissies;
 • Het ondernemen van alle activiteiten die in verband met de doelstelling nuttig of nodig mochten blijken te zijn.

  De faciliteiten t.b.v. de achterban zijn:

 • Het beschikbaar stellen van budgetten
 • Het organiseren van cursussen
 • Regelmatig informatie verschaffen (communicatie via de Wib)

  De diverse rechten inzake het beleid van WOONopMAAT zijn:

 • Instemmingsrecht: de verhuurder kan alleen een besluit nemen als de huurdersorganisatie ermee instemt;
 • Initiatiefrecht: de huurdersorganisatie kan een voorstel doen voor wijziging van beleid;
 • Kwalificeerd adviesrecht: alleen als de verhuurder een voorstel doet inzake wijziging van beleid

  De belangen van de huurders zijn onze zaak, evenals het wonen in een huis van WOONopMAAT.

  Als u iets heeft te melden inzake het wonen dan bent u van harte welkom.

  Adres: Van der Hoopstraat 76
  Telefoon: 0251 24 52 85
  E-mail: huurdersplatformwom@hetnet.nl

  Het Platform houdt iedere woensdag spreekuur van 9.30 tot 11.30 uur.